สถิติการดำเนินงาน - กันยายน 2564
สถิติการดำเนินงาน - กันยายน 2564
สถิติการดำเนินงาน - ธันวาคม 2563
สถิติการดำเนินงาน - ธันวาคม 2562
สถิติการดำเนินงาน - ธันวาคม 2561