สถิติการดำเนินงาน – ตุลาคม 2566
สถิติการดำเนินงาน – ตุลาคม 2566
สถิติการดำเนินงาน - ธันวาคม 2565
สถิติการดำเนินงาน - ธันวาคม 2564
สถิติการดำเนินงาน - ธันวาคม 2563
สถิติการดำเนินงาน - ธันวาคม 2562
สถิติการดำเนินงาน - ธันวาคม 2561