บล. เอเชีย พลัส จำกัด
นลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์
บล. เอเชีย เวลท์ จำกัด
วชิราลักษณ์ แสงเลิศศิลปชัย
บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
กิจพัฒน วงษ์เมตตา
บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
สุวัฒน์ สินสาฎก
บล. คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สิทธิเดช ประเสริฐรุ่งเรือง
บล. โกลเบล็ก จำกัด
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
บล. กสิกรไทย จำกัด
อรมงคล ตันติธนาธร
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วิษุวัต ใหญ่กว่าวงศ์
บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
อดิศักดิ์ พรหมบุญ
บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
พูนพัทธ์ ไชยคำหาญ
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
สุทธิชัย คุ้มวรชัย
บล. ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ณัฐภพ ประสิทธิ์สุขสันต์
บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธนพร วิศรุตพงษ์
บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
ธีร์ธนัตถ์ จินดารัตน์