โรงไฟฟ้าพลังน้ำ

2

กำลังการผลิตติดตั้ง

1,900 เมกะวัตต์

CKPower ถือหุ้นในบริษัท ไฟฟ้า น้ำงึม 2 จำกัด (“NN2”) สัดส่วนร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดยการลงทุนผ่านบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด และถือหุ้นในบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (“XPCL”) สัดส่วนร้อยละ 42.5 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดยทั้ง 2 แห่ง เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน สปป.ลาว และได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ในการออกแบบพัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

เรามีความเชื่อมั่นในศักยภาพการแข่งขันของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ และความร่วมมือกันในกลุ่มบริษัท