วันที่ กิจกรรม รายละเอียด เพิ่มในปฏิทิน
05 กันยายน 2565 CKPower Opportunity Day Q2 2022 11.15 - 12.00 hrs.

โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
หรือ https://www.youtube.com/setthailand

เพิ่มในปฏิทิน
17 พฤษภาคม 2565 Analyst Meeting Q1 2022 14.00 - 15.00 hrs. เพิ่มในปฏิทิน
26 เมษายน 2565 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มในปฏิทิน
28 กุมภาพันธ์ 2565 Analyst Meeting FY 2021

14.00 - 15.00 hrs.

เพิ่มในปฏิทิน