2.67

เมกะวัตต์

กำลังการผลิตติดตั้ง

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินที่อำเภอ คลองเปรง จังหวัดฉะเชิงเทรา (“โรงไฟฟ้าคลองเปรง โซลาร์”) กำลังการผลิตติดตั้ง 2.67 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ผู้ถือหุ้น

เทคโนโลยี

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน (Mono-crystalline)

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

Private PPA

ที่ตั้ง

อ. คลองเปรง จ.ฉะเชิงเทรา

ระยะเวลา

25 ปี จากวันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

สถานะ

IN OPERATION