0.89

เมกะวัตต์

กำลังการผลิตติดตั้ง

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาที่อำเภอ ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (“โรงไฟฟ้าภาชี โซลาร์”) กำลังการผลิตติดตั้ง 0.89 เมกะวัตต์

ผู้ถือหุ้น

เทคโนโลยี

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Mono-crystalline)

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

Private PPA

วันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

กุมภาพันธ์ 2556

ระยะเวลา

25 ปี จากวันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

ที่ตั้ง

อ. ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

สถานะ

IN OPERATION