การประชุมนักวิเคราะห์
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2565
การประชุมนักวิเคราะห์
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2560
การประชุมนักวิเคราะห์
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2560
การนำเสนอของบริษัท
Company Presentation Q2 2017
การประชุมนักวิเคราะห์
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2560
การประชุมนักวิเคราะห์
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2560
การประชุมสามัญประจำปี
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
การประชุมนักวิเคราะห์
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2559
การประชุมนักวิเคราะห์
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2559
การนำเสนอของบริษัท
Company Presentation Q2 2016 Thailand Focus
การประชุมนักวิเคราะห์
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2559
การประชุมนักวิเคราะห์
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2559
การประชุมสามัญประจำปี
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
การนำเสนอของบริษัท
Company Presentation FY 2015 NDR
การนำเสนอของบริษัท
Company Presentation Q3 2015 NDR
การนำเสนอของบริษัท
Company Presentation FY 2014 NDR Hong Kong