CKPower ร่วมกับกลุ่มบริษัท ช.การช่าง มอบเงินสนับสนุนศิริราชมูลนิธิ สมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower ชื่อย่อหลักทรัพย์ "CKP" ร่วมกับกลุ่มบริษัท ช.การช่าง มอบเงินแก่ศิริราชมูลนิธิ เพื่อสมทบทุนสร้าง "ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ" ต้นแบบแห่งการดูแลผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จำนวน 20,000,000 บาท โดยได้รับเกียรติ จากศาสตราจารย์ ดร. นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ โรงพยาบาลศิริราช ชั้น 1 ตึกอำนวยการ

ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ตั้งอยู่ที่ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ อำเภอเมือง จังหวัด สมุทรสาคร สามารถรองรับผู้ป่วยสูงอายุที่พ้นระยะเฉียบพลันแล้วจากโรงพยาบาล เข้าสู่การรักษาพยาบาลในระยะกลาง ทั้งด้านสุขภาพ และสังคมตามแนวเวชศาสตร์ฟื้นฟู มีแผนเปิดใช้ระยะแรกในเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566