สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง

- ไม่มี -

ผู้สนใจส่งจดหมายสมัครงานพร้อมแนบหลักฐาน หรือ ส่ง E-mail ได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 19
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : +66 2691 9720
แฟกซ์ : +66 2691 9723
อีเมล์ : hr@ckpower.co.th